geografie-water

Watermensen: 1953

Watermensen: 1953 Video afspelen Vooral in Zuidwest Nederland staat men rond 1 februari stil bij de Watersnoodramp van 1953

Extra Polygoon Journaal 1953

Extra Polygoon Journaal 1953 Video afspelen Beelden van de kust bij 's Gravezande, Katwijk, Noordwijk en IJmuiden. Vernielde huizen en boerderijen. Geredde mensen in een opvangscentrum krijgen eten en kleding.

Watersnoodwoning

Watersnoodwoning In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wordt een zg.Noorse watersnoodwoning opgebouwd.

Romerswaol

Romerswaol Video afspelen Door overstromingen verdronken in Zeeland in het verleden meer dan honderd kerkdorpen en één stad. Reimerswaal was destijds de derde stad van Zeeland, maar viel ten prooi aan stormvloeden en oorlogsgeweld. In 1631 vertrokken de laatste inwoners

Waterstaatkundige kaarten (GE)

Waterstaatkundige kaarten (GE) De digitale tentoonstelling toont in chronologische volgorde ruim 120 cartografische documenten uit de periode 1600-1825
 

IJsselmeerpolders

IJsselmeerpolders Video afspelen Deze documentaire gaat over 60 jaar werken aan de IJsselmeerpolders. Historisch beeldmateriaal geeft een overzicht van het ontstaan van Flevoland ...

Droogmakerij De Beemster

Droogmakerij De Beemster Alle percelen in de Beemster (1612) zijn even groot: alles is 1 zeemijl bij 1 zeemijl, net als in New York.

Molens: Hollandser kan het niet!

Molens: Hollandser kan het niet! Naast de molens voor waterbeheer en drooglegging, zijn (waren) er ook industriemolens en de nog steeds bekende graanmolens. Meer weten?

Maeslantkering

Maeslantkering Video afspelen Ieder jaar wordt de Maeslantkering,het sluitstuk van de Deltawerken, gesloten om na te gaan of deze kering nog goed functioneert.

Over de geografie-water pagina

Welkom op de 'land en water' pagina. De pagina over de strijd tegen het water, over dijken en andere waterkeringen. Over polders, droogmakerijen en het Deltaplan. Het terugwinnen van land op de zee, over waterschappen, molens en gemalen. Informatie over zeeën, rivieren, kanalen in binnen- en buitenland. Over de watersnoodramp van 1953 en andere overstromingen, die ervoor hebben gezorgd dat we niet alleen onze verdediging tegen het water door middel van allerlei soorten waterkeringen hebben verbeterd, maar ook anders zijn gaan denken over waterbeheer: meer ruimte voor de rivier! Het gaat op deze pagina nadrukkelijk niet over drinkwater, waterkwaliteit, riolen en waterverontreiniging.

Laatste update:
2 december 2018

Over de beheerder

Ik beëindig het beheer van deze pagina per 1 januari a.s.

Contact met de beheerder

Duitse dijk als voorbeeld

Duitse dijk als voorbeeld Video afspelen De manier waarop de Duitsers de dijk langs de Dollard hebben aangelegd, dient mogelijk als voorbeeld voor de dijken aan de Nederlandse kant