Draai voor klassieke weergave

Over de geografie-water pagina

Welkom op de 'land en water' pagina. De pagina over de strijd tegen het water, over dijken en andere waterkeringen. Over polders, droogmakerijen en het Deltaplan. Het terugwinnen van land op de zee, over waterschappen, molens en gemalen. Informatie over zeeën, rivieren, kanalen in binnen- en buitenland. Over de watersnoodramp van 1953 en andere overstromingen, die ervoor hebben gezorgd dat we niet alleen onze verdediging tegen het water door middel van allerlei soorten waterkeringen hebben verbeterd, maar ook anders zijn gaan denken over waterbeheer: meer ruimte voor de rivier! Het gaat op deze pagina nadrukkelijk niet over drinkwater, waterkwaliteit, riolen en waterverontreiniging.

Laatste update:
20 mei 2019

Over de beheerder

Heeft u nog een leuke link suggestie, neem dan contact op met de beheerder.

Contact met de beheerder